Advokathuset Funch & Nielsen P/S er et advokatfirma, som udfører rådgivningsopgaver for erhvervsvirksomheder, privatpersoner og offentlige institutioner primært i Nordvestjylland.

Det er firmaets målsætning, at advokaterne skal have individuelle ekspertiser, således at firmaet samlet set kan yde vore klienter rådgivning indenfor alle retsområder. Rådgivningen skal gives hurtigt og effektivt i et tillidsfuldt miljø.

At Advokathuset Funch & Nielsen råder over den nyeste teknologi og står i forbindelse med eksterne databaser er for os en selvfølge i bestræbelsen på at servicere vore klienter effektivt og optimalt.

Firmaet har afdelinger i Skive, Nykøbing, Thisted og Holstebro.

Skive

Advokathuset Funch & Nielsen - Resenvej 83 Skive

Nykøbing Mors

Nygade 4 - Nykøbing Mors

Thisted

Advokathuset Funch & Nielsen - Thisted

Holstebro

Advokathuset Funch & Nielsen - Holstebro

Om Advokathuset Funch & Nielsen

Medarbejderstaben består p.t. af 35 personer, fordelt med 7 partnere (alle advokater med møderet for Højesteret), 6 ansatte advokater/advokatfuldmægtige, 1 administrations- og HR-chef, 19 juridiske assistenter samt 2 stud.jur. Vi har både advokater og juridiske assistenter, der behersker tysk og engelsk på forhandlingsniveau.

Advokathuset Funch & Nielsen lægger stor vægt på, at samarbejdsparterne og klienterne oplever let tilgængelighed til sagsbehandleren, hvilket betyder, at de enkelte jurister kan træffes i alle fire byer, alt efter hvilken opgave der skal løses.

Vort grundlæggende ønske er, at ”klientens sag er vores speciale”, hvilket opnås ved høj faglig standard og effektiv sagsbehandling.

Advokathuset Funch & Nielsen drives i selskabsform som et partnerselskab.

En kort gennemgang af vores historie

Advokathuset Funch & Nielsen er opstået som følge af en fusion mellem Advokathuset A/S med kontorer Skive og Holstebro og Funch & Nielsen Advokater med kontorer i Nykøbing, Thisted og Skive.

Advokathuset A/S var et af landets ældste advokatfirmaer. Historien skriver sig tilbage til ca. 1863, hvor I. Borch Jacobsen startede sagførerforretning i Skive. Det fusionerede firma blev skabt i 1989 ved fusion af 2 advokatforretninger i Skive. Afdelingen i Holstebro blev oprettet i 1995 og har siden da udviklet sig løbende.

Historien for Funch & Nielsen Advokater går tilbage til 1891, hvor der åbnedes sagførerkontor i Nykøbing. I 2002 fusionerede firmaet med et advokatkontor i Thisted, som tillige har historie adskillige år tilbage. Navnet Funch stammer fra Thisted firmaet og navnet Nielsen fra Nykøbing firmaet. Funch & Nielsen Advokater har siden 2003 drevet virksomhed i Nykøbing, Thisted og Skive.