Anlæggelse af en retssag kræver mange overvejelser, da en retssag kan være en tidskrævende og omkostningstung affære.

Det er derfor vigtigt at søge rådgivning tidligt i processen, så vi kan vurdere chancerne for at vinde din sag, inden sagen starter ved retten.

Hvis du skulle være i den uheldige situation at blive sagsøgt, er det helt centralt, at du hurtigt søger rådgivning, da du inden 14 dage, fra du har modtaget stævningen, skal give Retten dine bemærkninger til stævningens indhold.

Vi har stor erfaring med retssager for både Byret, Landsret og Højesteret såvel som i Voldgiftsretten og Boligretten.

Vi hjælper dig

Uanset om du er sagsøger eller sagsøgt, kan vi hjælpe dig med at vurdere procesrisikoen, dvs. hvad er chancerne for, at din sag kan vindes, og hvilke omkostninger der er forbundet med at føre retssag. Samtidig vejleder vi altid omkring, hvordan sagens omkostninger kan dækkes – i videst muligt omfang gennem ansøgning om fri proces eller retshjælsdækning.