Når du er lejer, kan vi rådgive dig om dine lejeretlige problemstillinger. Vi hjælper både indenfor private og almene lejemål.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Udarbejdelse af leje- og fremlejekontrakter
 • Generelle lejeretlige problemstillinger
 • Huslejens størrelse
 • Forbrugsregnskaber
 • Lejeregulering
 • Opsigelse/Ophævelse
 • Fraflytning
 • Værelsesudlejning
 • Mangler
 • Skimmelsvamp i lejemålet
 • Skatter og afgifter
 • Almene boligorganisationer
 • Tvistebehandling ved husleje- og beboerklagenævn og Boligretten

Vi hjælper dig

Lejeretten har mange udfordringer for både lejer og udlejer. Der er et hav af regler, som skal overholdes af både lejer og udlejer, og det er meget vigtigt at blive vejledt herom, inden problemerne opstår, idet lejer/udlejer i mange situationer risikerer at miste deres ret.

Vi har stor erfaring med at føre netop disse sager i retten og husleje- og beboerklagenævn for både udlejere og lejere. Kontakt os derfor for at få svar på netop din problemstilling.