Med et testamente får du indflydelse på, hvem der skal arve dig

Døden er en naturlig del af livet, men det er for mange fortsat svært at tale om. Det kan dog være hensigtsmæssigt alligevel at overveje, hvordan den arv, man efterlader sig, skal fordeles.

Vi oplever desværre, at der kan opstå uenighed blandt de efterladte, når et dødsbo skal opgøres og arv fordeles, hvis den afdøde ikke forinden har taget stilling hertil, f.eks. via et testamente.

Lever du ikke efter de såkaldte traditionelle familiemønstre, men i en familie med ”dine, mine og vores” børn, og har du ikke oprettet et testamente, kan du risikere, at din arv ikke bliver fordelt i overensstemmelse med de ønsker, du reelt har.

Med et testamente har du langt hen ad vejen selv mulighed for at bestemme, hvordan arven skal fordeles mellem familie, venner og bekendte. Herved kan du ytre dine ønsker, imødekomme potentielle konflikter, og de efterladte kan hurtigere komme videre med deres liv.

Samlevende

Bor du sammen med din kæreste, er det vigtigt at få lavet et testamente, da I efter arveloven ikke arver hinanden. Det kan få stor økonomisk betydning for den efterladte og jeres eventuelle børn.

Børnetestamenter

Hvis du som forælder ønsker at have indflydelse på, hvem der i givet fald skal tillægges forældremyndigheden over dit barn, såfremt du måtte dø, bør du oprette et børnetestamente.

I børnetestamentet kan du nedskrive dine ønsker, således at Statsforvaltningen tager disse i betragtning, når der skal træffes afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn. Bemærk dog, at børnetestamentets bestemmelser om forældremyndighed kun er vejledende for Statsforvaltningen, og at Statsforvaltningen altid vil træffe afgørelse ud fra barnets bedste. Dog ses det i praksis, at dine ønsker oftest bliver fulgt.

Det gode testamente

I samråd med Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater kan vi tilbyde rådgivning via www.detgodetestamente.dk

Vi hjælper dig

Der er mange forskellige løsninger, og derfor har vi altid et personligt møde med dig, hvor vi hører på dine ønsker og behov. Herudfra laver vi et individuelt testamente, som imødekommer dine behov.