Ønsker du at give en større gave ud over særlige mærkedage til f.eks. dine børn, børnebørn eller andre, der står dig nært, skal du være særligt opmærksom på reglerne om gaveafgift.

Du kan en gang om året afgiftsfrit give gaver op til en værdi af kr. 60.700 (2015) til dine børn, stedbørn og børnebørn, samlevere der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, forældre og i nogle tilfælde også dine plejebørn. Overstiger gaven afgiftsgrænsen, skal der betales 15% i gaveafgift. Til dit barns ægtefælle kan du give gaver op til kr. 21.200 (2015) om året, inden der skal betales 15% i gaveafgift.

Herudover gælder en række yderligere regler, og i nogle tilfælde kan man risikere at skulle betale helt op til 36,25% i gaveafgift. Det er derfor vigtigt, at du, inden gaven er givet, har søgt den rigtige rådgivning.

Vi hjælper dig

Hvis du overvejer at give dine nærmeste en gave, kan vi, inden gaven gives, hjælpe dig med oprettelse af gavebrev og rådgivning omkring afgiftsgrænser, gaveafgifter og personkredsen, der kan modtage gaver afgiftsfrit, så du undgår, at gavemodtageren bliver unødigt beskattet og derved får mest mulig glæde af din gave.