Der er mange juridiske udfordringer inden for selskabsretten.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Valg af selskabsform
 • Stiftelse og omdannelse af selskaber
 • Vedtægtsforhold
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Generationsskifte
 • Bestyrelsens ansvar
 • Ledelsesansvar
 • Ejeraftaler
 • Selskabers ophør
 • Partnerejede virksomheder
 • Forberedelse og håndtering af generalforsamlinger
 • Fusioner
 • Spaltninger
 • Kapitaltilførsel og kapitalafgang
 • Aktionærforhold
 • Likvidationer
 • Registreringer hos Erhvervsstyrelsen og andre offentlige myndigheder

Vi hjælper dig

Når du søger rådgivning i forhold til selskabsret, er det vigtigt, at du vælger en advokat, der har tiltrækkelig erfaring til at sætte sig ind i lige netop dit område. Vi afholder altid et personligt møde og vælger herudfra den rigtige løsning for dig.