Inkasso handler kort fortalt om at inddrive penge, som ikke bliver betalt rettidigt.

Betaler en debitor ikke sit udestående, kan det være dyrt, ressourcekrævende og i sidste ende betyde, at din egen virksomhed kan få det svært. Derfor er det vigtigt, at du som fakturaudstedende virksomhed har en fast defineret politik i forhold til indkrævning af udeståender.

Vi hjælper dig

Vi behandler mange inkassosager for både faste klienter og enkeltstående henvendelser. Du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på at høre nærmere om en fast aftale. Hvis din virksomhed har svært ved at inddrive udeståender, så hjælper vi dig med at vurdere sagen, få dine penge hjem og evt. med at opsætte procedurer for at minimere inkassosagerne fremover.