Hvis du som virksomhedsejer vil sikre dig, at overdragelsen sker på fordelagtige vilkår, og at virksomheden er på fast grund i årene fremover, så er det vigtigt at planlægge dit generationsskifte i god tid.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Fastlæggelse af ejers ønsker til generationsskifte
  • Forberedelse af salg
  • Forhandling af generationsskiftet
  • Overdragelsen

Vi hjælper dig

Allerede inden beslutningen om et generationsskifte er truffet, kan vi rådgive om de økonomiske konsekvenser ved generationsskiftet. Det er hvad enten overdragelsen sker til nær familie, medarbejder eller tredjemand. Vi kan rådgive om mulighederne for skattemæssig succession eller mulighederne for skattefrie omstruktureringer. Uanset hvilken virksomhedsform din virksomhed har, kan vi tilrettelægge netop det generationsskifte, der passer dig og din virksomhed bedst.