Arbejdsgiver

Ansættelsesret er en juridisk disciplin, der er under konstant udvikling. Derfor kan det være svært at holde styr på de mange regler.

Hvis du som arbejdsgiver laver én fejl, kan det komme til at koste dig dyrt.

Vi kan hjælpe dig, uanset om du ønsker ad hoc rådgivning eller ønsker at indgå i et løbende samarbejde.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Ansættelseskontrakter
 • Direktørforhold
 • Funktionærloven
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
 • Ligebehandling
 • Arbejdsmiljø
 • Opsigelse/bortvisning
 • Aflønningsformer
 • Medarbejdergoder
 • Offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Retssager

Vi hjælper dig

Har du som arbejdsgiver eller arbejdstager et ansættelsesretligt spørgsmål, er du velkommen til at rette en uforpligtende henvendelse til os.