Ole Møller Knudsen

Advokat (H) / PartnerPrimært NykøbingTlf: 97 72 00 01Tlf (direkte): 96 70 31 69Mobil: 30 66 11 60Email: omk@advokathuset.dk
Ole Møller Knudsen

Uddannelse

Cand.jur fra Aarhus Universitet 1984
Advokatbestalling 1987
Møderet for Højesteret 1994
Beneficeret ved Retten i Holstebro
Auktionsleder ved Retten i Holstebro
Certificeret som insolvensadvokat

Sprog

Engelsk og Tysk

Forretningsområder

Advokat Ole Møller Knudsen beskæftiger sig primært med erhvervsrådgivning generelt betragtet og med en særlig kompetence inden for insolvensret og selskabsret, herunder tillige i forhold hvor der er offentlige interesser. Herudover er advokat Ole Møller Knudsen beneficeret forsvarer ved Retten i Holstebro og har i mange år arbejdet med personskadeerstatning.

Certificering via Danske Insolvensadvokater

Certificeringsordning via Danske Insolvensadvokater er kreditorernes og samfundets garanti for den beslutningskyndige håndtering af kriseramte virksomheder – fra udenretlige kreditorordninger, omstrukturering og rekonstruktioner til konkurs og tvangsopløsning.