Ole Møller Knudsen

Advokat (H) / PartnerPrimært NykøbingTlf: 97 72 00 01Tlf (direkte): 96 70 31 69Mobil: 30 66 11 60Email: omk@advokathuset.dk
Ole Møller Knudsen

Uddannelse

Cand.jur fra Aarhus Universitet 1984
Advokatbestalling 1987
Møderet for Højesteret 1994
Beneficeret ved Retten i Holstebro
Auktionsleder ved Retten i Holstebro
Certificeret som insolvensadvokat

Sprog

Engelsk og Tysk

Forretningsområder

Advokat Ole Møller Knudsen beskæftiger sig primært med erhvervsrådgivning generelt betragtet og med en særlig kompetence inden for insolvensret og selskabsret, herunder tillige i forhold hvor der er offentlige interesser. Herudover er advokat Ole Møller Knudsen beneficeret forsvarer ved Retten i Holstebro og har i mange år arbejdet med personskadeerstatning.

Ole Møller Knudsen er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, og påtager sig opgaver som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Se mere her.