Henrik Tinggaard

Advokat (H) / PartnerPrimært ThistedTlf: 97 92 33 33Tlf (direkte): 96 17 25 87Mobil: 21 76 00 66Email: hti@advokathuset.dk
Henrik Tinggaard

Uddannelse

Cand.jur fra Aarhus Universitet 1996
Advokatbestalling 1999
Møderet for Højesteret 2005
Aut. bobestyrer ved Retten i Viborg
Certificeret som insolvensadvokat

Sprog

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Henrik Tinggaard har betydelig erfaring med dødsbobehandling, insolvensret, retssagsbehandling og sager for voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, ligesom Henrik Tinggaard har stor erfaring med køb, salg og udvikling af fast ejendom og vindmølleprojekter.

Henrik Tinggaard er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, og påtager sig opgaver som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Se mere her.

Advokat Henrik Tinggaard er formand for Thisted Handelsstandsforening samt formand for Ejendomsselskabet Thy A/S.