Henrik Tinggaard

Advokat (H) / PartnerPrimært ThistedTlf: 97 92 33 33Tlf (direkte): 96 17 25 87Mobil: 21 76 00 66Email: hti@advokathuset.dk
Henrik Tinggaard

Uddannelse

Cand.jur fra Aarhus Universitet 1996
Advokatbestalling 1999
Møderet for Højesteret 2005
Aut. bobestyrer ved Retten i Viborg
Certificeret som insolvensadvokat

Sprog

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Henrik Tinggaard har betydelig erfaring med dødsbobehandling, retssagsbehandling og sager for voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, ligesom Henrik Tinggaard har stor erfaring med køb, salg og udvikling af fast ejendom og vindmølleprojekter.

Advokat Henrik Tinggaard er formand for TFC Elite A/S, formand for Thisted Handelsstandsforening samt formand for Ejendomsselskabet Thy A/S.

 

Certificeret via Danske Insolvensadvokater.

Certificeringsordning via Danske Insolvensadvokater er kreditorernes og samfundets garanti for den beslutningskyndige håndtering af kriseramte virksomheder – fra udenretlige kreditorordninger, omstrukturering og rekonstruktioner til konkurs og tvangsopløsning.