Gunhild Stausholm-Møller

Advokat (H) /PartnerPrimært ThistedTlf: 97 92 33 33Tlf (direkte): 96 17 25 86Email: gsm@advokathuset.dk
Gunhild Stausholm-Møller

Uddannelse

Cand.jur fra Aahus Universitet 1982
Advokatbestalling 1987
Møderet for Højesteret 19xx
Beneficeret ved Retten i Holstebro
Aut. bobestyrer ved Retten i Holstebro
Mediatoradvokat 2005
Formand for kredsbestyrelsen for 7. Advokat kreds
Foredrag og undervisning

Sprog

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Gunhild Stausholm-Møller beskæftiger sig primært indenfor privatretten og har mange års erfaring med retssagsbehandling og erstatningsret, særligt inden for strafferetten og familieretten, herunder dødsbobehandling. Advokat Gunhild Stausholm-Møller er medlem af Danske Arveretsadvokater, Danske Familieadvokater samt flere bestyrelser. Herudover er hun medlem af erhvervsrelaterede og private netværk. Ydermere er hun censor ved retssagsprøver under advokatuddannelsen.