Bjarne Korsgaard

Advokat (H) / PartnerPrimært HolstebroTlf: 97 42 29 00Mobil: 31 64 90 37Email: bk@advokathuset.dk
Bjarne Korsgaard

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2005
Advokatbestalling 2008
Møderet for Højesteret 2015

Sprog

Engelsk

Forretningsområder

Advokat Bjarne Korsgaard beskæftiger sig med såvel erhvervsret, herunder selskabsret, entrepriseret og insolvensret, samt med privatret, herunder erstatningssager og civile retssager / voldgiftssager.

Bjarne Korsgaard er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, og påtager sig opgaver som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Se mere her.

Certificeret voldgiftsdommer.

Undervisning

Advokat Bjarne Korsgaard har undervist på Aarhus Universitet i såvel statsforfatningsret, forvaltningsret, aftaleret, køberet og erstatningsret.