Når du bliver sigtet for en overtrædelse af straffeloven, har du ret til at få beskikket en forsvarsadvokat. Det betyder, at du har ret til selv at udpege en forsvarsadvokat på statens regning. Beskikkelsen omfatter såvel forberedelse og førelse af sager ved domstolene, men kan også omfatte hjælp i forbindelse med efterforskningen.

Straffesager behandles efter andre regler end civile retssager. Det er derfor vigtigt, at du i en strafferetssag rådgives af en forsvarsadvokat, der har et indgående kendskab til strafferetten.

Vi hjælper dig

Uanset om du er sigtet for straffelovsovertrædelser (vold, tyveri og lignende), færdselslovsovertrædelser (spirituskørsel, hastighedsoverskridelser og lignende), særlovsovertrædelser (miljølovsovertrædelser, dyremishandling, immaterialretskrænkelser og lignende), har vi ekspertisen til at hjælpe dig.