Konflikter kan være ødelæggende i en hver relation, både i erhvervsforhold og i privatlivet.

Konflikter der ikke bliver løst tidligt kan udvikle sig på en måde der både kan få økonomiske og langvari-ge menneskelige konsekvenser.

Konflikter kan umiddelbart synes uløselige hvis man står med dem selv, eller får bistand af nærtstående, eller velmene rådgivere.

Mediation og mægling er to sider af samme sag, hvor alene teknikkerne adskiller sig, målet er det sam-me, nemlig at at I som parter finder den løsning på jeres konflikt som I, i fællesskab, finder frem til, og som måske ikke er den løsning som domstolene ville komme frem til.

Mediator er en fødselshjælper i processen med at afsøge om der er løsninger på Jeres konflikt.

Mediator er – og skal være neutral, og må ikke være inhabil.

Mediator har tavshedspligt.

Mediationsprocessen skal være frivillig og enhver kan afbryde processen.

Mediationsprocessen skal foregå i fortrolighed.

Mediationsprocessen er en hurtig og effektiv konfliktløsning uden om retten.

Mediationsprocessen kan vare fra ganske få timer til flere dage evt. afbrudt af pauser – det er jer der vurderer behovet for tid.

Vi hjælper Jer

Vi tilbyder konfliktmægling eller mediation med en af vores to uddannede mediatorer.

Som mediatorer er vi uddannede og rutinerede i at tackl konflikter og de store følelser der kan være forbundet, og trænet i at se problemstiller også de ”skjulte dagsordener” som parterne måske ikke selv har erkendt – men vi er ikke psykologer.

Opnår i en løsning kan vi bistå Jer med at nedskrive Jere aftaler ,- men mediatoerne optræder ikke som advokat og skal også i denne fase være neutrale.

Omkostningerne afhænger af konfliktens kompleksitet og tidsforbruget.