Det er altid ubehageligt for en virksomhed at blive involveret i en konflikt, som kræver ressourcer og skaber økonomisk usikkerhed.

Det kan derfor være afgørende at løse konflikten så hurtigt som muligt – og også at forebygge, at en konflikt opstår.

Konfliktløsning er også en god mulighed i private sager. Det kan fx være hensigtsmæssigt i skilsmissesager, børnesager m.v.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Lovvalgs- og jurisdiktionsklausuler i internationale kontrakter
  • Konfliktløsningsmodeller
  • Procesrisikovurdering
  • Mediation og retsmægling
  • Fuldbyrdelse af trufne afgørelser
  • Forligsovervejelser

Vi hjælper dig

Vores rådgivning i forbindelse med en tvist omhandler en risikoafvejning for dig, både i forhold til ressourcer og økonomi. Dette indebærer tillige en samtale med dig omkring en forligsmæssig løsning. Vi hjælper dig med at finde den løsning, der passer bedst til lige præcis dit behov.