Når du kommer til skade, er der mange forhold, du skal holde styr på i en situation, hvor du ikke har det godt. Det er derfor en god ide at kontakte os så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe dig.

Du kan fx ikke være sikker på at få den personskadeerstatning, som du er berettiget til. Det er derfor altid en god ide at få os til at se på din sag. Du skal huske, at forsikringsselskabet giver dig et tilbud, og du er ikke forpligtet til at sige ja hertil, såfremt du ikke er enig.

Ofte opnår vi igennem en god dialog med forsikringsselskabet den rigtige personskadeerstatning til dig, og på denne måde bliver sagen hurtigere afsluttet. I de tilfælde, hvor vi ikke kan blive enige med forsikringsselskabet om erstatningens størrelse, vil det dog være nødvendigt at indlede en retssag mod forsikringsselskabet/skadevolder.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Personskade og arbejdsulykker, herunder fx méngrad, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne.
  • Livs- og pensionsforsikring
  • Forsørgertabserstatning / overgangsbeløb
  • Erstatning ved overgreb
  • Skade på og forårsaget af dyr
  • Forsikringsformidling
  • Erhvervs- og produktansvarsforsikringer
  • Ejendoms-, projekt- og entrepriseforsikring

Vi hjælper dig

Vi yder rådgivning i forbindelse med forskellige typer af forsikrings- og erstatningssager. Vi har altid et personligt møde med dig, hvor vi tager udgangspunkt i din situation. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.