Udbudsretten er under konstant udvikling. Derfor er det helt centralt at få tilrettelagt udbudsprocessen korrekt fra start. Selv små elementer kan få afgørende betydning. Det gælder både for selve udbuddets gennemførelse såvel som de tilbud, der afgives.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Udbudspligt
  • Udbudsstrategi
  • Gennemførelse af udbud
  • Kontrakter
  • Kvalitetssikring
  • Evaluering af indkomne tilbud
  • Forberedelse og afgivelse af tilbud
  • Tilbud fra flere tilbudsgivere i forening
  • Tvistløsning ved klagenævn eller domstole

Vi hjælper dig

Vi assisterer offentlige myndigheder med afholdelse af udbud efter udbudsdirektiverne eller tilbudsloven. Hvis du skal afgive et tilbud, kan du dog også med fordel kontakte os for at sikre, at dit tilbud bliver taget i betragtning.