Konkurrencerettens mange regler påvirker virksomheder. Det kan være kompliceret at overholde de mange forbud og begrænsninger i de danske konkurrenceregler eller EU’s konkurrenceregler. Overtrædelse af reglerne bliver typisk straffet hårdt.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Samarbejds- og distributionsaftaler
  • Prisstrukturer og rabat- og bonussystemer
  • Erstatningssager
  • Sager for konkurrencemyndighederne eller domstolene

Vi hjælper dig

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en potentiel aftale kan være i strid med konkurrenceretten, eller om du har været udsat for konkurrenceforvridende adfærd fra dine konkurrenter, så har vi ekspertisen til at hjælpe dig. Kontakt os for et uforpligtende møde hurtigst muligt.