For at kunne få tilskud til retshjælp skal du opfylde de økonomiske betingelser som er fastsat af justitsministeren.

Beløbene reguleres hvert år. Fra 1. januar 2015 må din indkomst ikke være højere end 308.000 kr. før skat, hvis du er enlig. Hvis du er samlevende eller gift, må summen af jeres fælles indkomst ikke være højere end 391.000 kr. før skat. Der er tillæg hvis man har børn. De nævnte indtægtsgrænser vurderes på baggrund af din/jeres årsopgørelse for 2014.

Hvis du i sagen har modstridende interesse i forhold til din samlever/ægtefælle, er det dog alene indtægtsgrænsen for dig, som er afgørende.

Du skal ved ansøgning om retshjælp hos Advokathuset Funch & Nielsen aflevere din/jeres årsopgørelse for 2014, samt udfylde de blanketter du får udleveret hos advokaten. Advokathuset Funch & Nielsen vil sørge for resten i forbindelse med ansøgning, ligesom Advokathuset Funch & Nielsen opkræver beløbet hos det offentlige.

Det er en betingelse, at du ikke har en forsikring, som dækker dine udgifter.

Rådgivning på trin 2- Hvad kan advokaten hjælpe med?

Retshjælp på trin 2 omfatter konkret rådgivning om de juridiske problemstillinger, som du har.

Herudover kan der være tilfælde, hvor advokaten vil udforme skriftlige henvendelser i begrænset omfang. Dette kan f.eks. være rykkerskrivelser, indsigelsesskrivelser, reklamationsskrivelse eller ansøgning om fri proces mv.
Advokaten vil vejlede dig om, hvad dine muligheder er fremadrettet ud over den rådgivning, som er omfattet af hjælpen på trin 2.

Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan arbejde for 1.040 kr.. Her betaler staten 75 % og du betaler 25 %. Du skal altså selv betale 260 kr.

Rådgivning på trin 3 - Hvad kan advokaten hjælpe med?

Retshjælpen på trin 3 er en fortsættelse af rådgivningen på trin 2, men herudover vedrører rådgivningen tvister, hvor advokaten vurderer, at der vil kunne opnås et forlig i sagen. Det vil sige, at der skal være udsigt til, at du og din modpart kan løse sagen ved en mindelig aftale.

Retshjælp på trin 3 betyder, at advokaten kan arbejde for yderligere 2.390 kr.. Her betaler staten 50 %, og du betaler 50 %. Du skal altså selv betale yderligere 1.195 kr..

Det er ikke alle sager, som du kan få retshjælp til. F.eks. kan man ikke få tilskud som sigtet i en straffesag, som erhvervsdrivende eller i sager, som omhandler gældssanering. Advokaten vil rådgive dig nærmere herom.

Når din retshjælp på trin 2 eller 3 er brugt op, vil du blive orienteret herom af advokaten. Du vil altså modtage nærmere besked, inden du skal afregne for dit forbrug efter de almindelige regler, hvorved du selv får mulighed for at vurdere, om du vil fortsætte med sagen og herved selv betale for det yderligere forbrug.