Adelgade 16, 7800 Skive

Fra dødsboet efter den gamle boghandler Friis udbydes denne karakteristiske ejendom beliggende på en A-placering i Skive Gågade. Ejendommen er opført i 1912/13 og fremstår i original stand, hvor de løbende renoveringer er foretaget med respekt af ejendommens originale udtryk og store detaljerigdom.
Ejendommen er delt imellem en hovedbygning og en sidebygning – begge med facade imod gågade omfattende 3 erhvervslejemål.

Hovedejendommen er med originalt naturskifer og sidebygning med tegltag/bølgeeternit, som er løbende renoveret og til dels udskiftet med nyt. I september måned 2017 blev der ved slagregn konstateret vandindtrængen ved hovedejendommens sydgavl – ved eftersyn af håndværker blev det skønnet at vandindtrængen var sket via inddækninger. I 2016 er der efter vandindtrængen konstateret behov for omfugning af ejendommens nordgavl.
Størstedelen af ejendommen vinduer er originale forsatsvinduer – enkelte vinduer/døre er udskiftet til termovinduer med sprosser som de originale vinduer.
Fra Gågade er der opgang med dørtelefon til hovedejendommens 4 beboelseslejligheder.
Fra gågade er der via bindingsværksport adgang til pigstensbelagte gårdarealer og stor lukket have imod den nye musikskole.
Fra gården er der primær og sekundær adgang til sidebygningens lejligheder, ligesom der er sekundær adgang til alle øvrige lejemål og kælderarealer i hovedbygning.
Hovedbygningens 4 lejligheder har altan imod gårdareal.
Gårdareal omfatter endvidere adgang til 2 selvstændige (afmonterede) toiletter i sidebygning, selvstændigt beliggende udhus med tegltag og ikke-udlejet dobbeltgarage (som ikke er optaget på BBR). I tilknytning til garage er der 2 lagerlokaler udlejet til boghandler og vinhandler (som ikke er optaget på BBR).
Hovedejendommens 4 beboelseslejemål fremstår i original stand med trægulve, flotte detaljer med stuk, trækarme, indbyggede skabe og indmurede nicher. Køkken og bad er renoveret løbende og fremstår ikke som nyt.
Sideejendommen omfatter på 1.sal 3 oprindelige ledige beboelseslejemål, som ikke er egnet til udlejning uden gennemgribende modernisering – der kræves formentligt byggetilladelse for ibrugtagning hertil – på BBR registreret til anden anvendelse.
Såvel sidebygning som hovedbygning har store loftsarealer med potentiale for købers udnyttelse – størstedelen af loftsarealer står ubenyttet hen.
Kælder under hovedbygning står for størstedelen ubenyttet hen.
For så vidt angår hårde hvidevarer tilknyttet beboelseslejligheder tilhører køle/frys, opvaskemaskiner og komfurer udlejer, mens vaskemaskine og tørretumbler tilhører lejerne
Alene 3 af hovedejendommens beboelseslejligheder er udlejet, mens de resterende lejemål henstår til købers disposition. Ejendommens 3 erhvervslejemål er alle udlejet.
Af den til udbudsmaterialet knyttede ejendomsdatarapport fremgår det at der skal foretages separering af kloak i 2017. Denne er pt. ikke gennemført, men det oplyses at overfladevand og spildevand er separeret frem til ejendommens samlebrønd placeret i port til ejendommen.
Der er tale om en sjældent charmerende og flot udlejningsejendom, som bør besigtiges – besigtigelse kan foretages efter aftale og under diskretion.
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Ejendommen er momsregistreret for så vidt angår varmeregnskaber tilknyttet erhvervslejemål, men ikke den øvrige ejendom. Der har alene været indsendt nulanmeldelser til SKAT for så vidt angår moms. Der burde således ikke være nogen momsreguleringsforpligtigelse på ejendommen – der tages dog forbehold for, at såfremt der imod forventning viser sig en momsreguleringsforpligtigelse overtages denne af køber uden refusion.
Ejendommens fjernvarmeunit er omfattet af leasing jf. kontrakt herom i udbudsmaterialet – køber er pligtig at indtræde i denne leasingkontrakt.

Interesseret – så kontakt Conny Pedersen på tlf. 96172588 eller mail cc@advokathuset.dk